Archiv‎ > ‎

Berušky 2013/2014
                                             "Hra je radost. Učení při hře  je radostné učení."
                                                                                                     Jan Ámos Komenský


   Naše nové oddělení je plné Berušek.
Neznají nudu a pořád by jenom někde lítaly.
Na červených krofkách mají všechny sedm teček - tři jsou vpravo, tři vlevo a jedna je uprostřed.
Každá tečka má své poslání:

                              První tečka: Radost z maličkostí, spoustu smíchu a úsměvů na tváři
                              Druhá tečka: Láska ke všem blízkým a zázemí u všech dobrých lidí
                              Třetí tečka: Jistota a bezpečí, opora
                              Čtvrtá tečka: Pravé přátelství a kamarádství
                              Pátá tečka: Vzdělání, učenost, zručnost
                              Šestá tečka: Tolerance, uznání
                              Sedmá tečka: Pokora, úcta


Těší se na Vás paní učitelka KláraVítání Sluníčka . . .

Malujeme na chodník


Naše Země kulatá. . .

Koulelo se, koulelo

Naše Země kulatá,
umta, umta, umtatá.
Žijí na ní zvířata,
umta, umta, umtatá.
                             . . .
      
 Moje milá maminko. . .
  Oddělení Berušek Vás srdečně zve na "Jarní slavnost"
  k příležitosti Dni matek. Dne 15. května v 15:15h ve třídě         Berušek. 
                                                       Vaše Berušky                                                                    
                                                                                                                                Otevíráme bránu Jara. . .                                                             Přišlo Jaro se sluníčkem,
                                                          zem otvírá zlatým klíčkem.
                                       Všechno se raduje, zpívá a notuje - Jaro vítá.
                                           První roste sněženka, malá bílá květinka.
                                         Druhý zase petrklíč, nese s sebou zlatý klíč.
                                                Fialka voňavá hezkou vůni rozdává.
                                              Pampeliška střapatá, celá je jak ze zlata.    
                              Voda voděnka. . .
                                                   Cupy, dupy, cupy, dupy, Zima už je tady! 
                              Vstupte s námi ledovou bránou do království královny Ledulky.   


 • Na Nový rok k nám zavítali tři králové Kašpar, Melichar a Baltazar.
Královský tanec. . .

Zpíváme si, zpíváme. . .
My tři králové jdeme k Vám, 
štěstí zdraví vinšujeme Vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
přišli jsme k Vám zdaleka.

 • Sněhová vločka nám zahaluje pohádku Dvanáct měsíčků.
Už umím vyjmenovat čtyři roční období. . .
Jaro

Léto

Podzim

Zpíváme si, zpíváme. . .
Jaro, Léto, Podzim, Zima,
to je celý rok!
Stejně letos, 
jako loni,
tak i na přes rok.
Po Jaru je vždycky Léto,
Podzim po Létu,
a nežli se nadějeme,
Zima už je tu!

Sýkorka pomáhá Marušce. . .


Típ, típ, típ, vrabec vrabce štíp.
Poprali se na keříčku,
vytrhli si po peříčku.
Típ, típ, típ, vrabec vrabce štíp.

Hrátky na sněhu. . .
Zpíváme si, zpíváme. . .
Bude zima, bude mráz,
kam se ptáčku, kam schováš?
Schovám já se pod hrudu,
tam já zimu přebudu.

 • Ve zdravém těle - zdravý duch! Sportujeme!
Připravit! Pozor! Teď!

Dáváme pozor, aby nám lyže neujely!

Hádej, hádej hádači! Co jsem za sportovce!


My jsme atleti!

Užíváme si sluníčka


 V Prosinci otvíráme bránu vánočních kouzel, které se ukrývají v kouzelných oříšcích.

 • "Hnědý oříšek" nám odkrývá to nejkrásnější z celého roku "kouzlo Vánoc". Čas lásky, porozumění a splnění snů.

pilně jsme se připravovali. . . • V "Červeném oříšku" se nám představili Mikuláš s čertem a andělem, kdy nám přinesli nadílku.
Čertíci Bertíci
A jak jim to slušelo. . .


Umíme podat ruku na přivítanou, představit se a poděkovat. . .

Milukasska nadilka


Leze z pekla čert a to není žert,
po světě se rozhlíží 
a lotříky vyhlíží.
V měsíci Říjnu a Listopadu nás navštíví "Duhová víla"
která nás bude provázet "Barevm čarom".

 • V "Bílé pohádce" bylo všechno zahalené mlhou.


Zpíváme si, zpíváme. . .
Sedla si k nám do komína smutná paní Meluzína,
naříká a běduje, na zimu si ztěžuje, 
naříká a běduje, na zimu si ztěžuje.

Učíme se poslouchat. . .
"Lena Freyová, Barevné pohádky - Trápení s mlhou"


Také za námi zavítalo divadlo s pohádkou "Pták Ohnivák" • V "Černé pohádce" všechno spí! 
Jaký je Měsíc?
Na Měsíci všechno spí!
Na Měsíci není žádný život!Poslouchali jsme pohádku z knihy "Duhové pohádky, Lena Freyová - Jak se měsíc urazil!"

Zpíváme si, zpíváme. . .
Jaro, Léto, Podzim, Zima
to je celý rok!
Stejně letos, jako v loni, 
tak i na přes rok.
Po Jaru je vždycky Léto,
Podzim po Létu.
A než se nadějeme, 
Zima už je tu!


Také jsme vyrazili na výpravu k místním rybníkům.  • "Hnědá pohádka" nám střežila tajemství půdy a keramické hlíny. A my jsme je objevovali za pomoci pokusů. 
Čáry, máry, čarujeme. . .

A Alenka nás všechny uspala líbeznou melodií, teda skoro všechny!

 • "Červená pohádka" nám přikutálela sladké jablíčka a další podzimní plody, také nás navštívila Šípková Růženka, která nás seznámila s šípkovými keři a stromy.

Zkusili jsme si na chvíli být zahradníky. A jak nám to šlo!
Každý přidal ruku k dílu.
Využili jsme posledních slunečních dnů a vyrazili jsme pouštět "Dráčka Mráčka"


Také jsme se celý týden pilně připravovali na LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD,
vytvořili jsme si lampión. A hurá na průvod! • Připravte se děti! Pozor! Zelená a jedeme! V druhém týdnu "Zelené pohádky" jsme hovořili o dopravě.

Vyrazili jsme na exkurzi na vlakové nádraží. . .

Jede vláček, jede krajem,
my si na něj taky hrajem.
První vagón, druhý, třetí,
pospěšte si milé děti.
Vláček houká - hu, hů!
Pára syčí - sss!
Pan výpravčí z okna kouká.


Zpíváme si, zpíváme. . .
Tů, tů, tů - auto už je tu!
Pojeď mámo, pojeď s námi,
za chvíli jsme za horami.
Tů, tů, tů - auto už je tu!

Poznáváme krásy podzimu. . .
 • Podzimní vánek nám přivál "Zelenou pohádku". V prvním týdnu nás provázel skřítek Pořádníček, se kterým jsme objevovali tajemství lesů a recyklování.
Zpíváme si, zpíváme. . .
V lese je krásně, jehličí voní.
Příroda prosí, nebuďte sloni!
My sloni nejsme, půjdeme tiše.
Co les nám dává, chceme vidět i slyšet.


Poslouchali jsme pohádku z knihy "Duhové pohádky, Lena Freyová - Zelená pohádkaPodzimní tvoření. . .Podzimní hrátky. . . • Sluneční paprsky nám přinesly podtéma "Žlutá pohádka", ve které se dovíme, co nám dává Slunce a jak podzim umí čarovat. 
Zpíváme si, zpíváme. . .
Maluje sluníčko červené jablíčko, 
červené, kulaté, jablíčko je sladké!
Hop, hop, na jablíčko, hop, hop, vyskočím!
Hop, hop, na jablíčko, hop, hop, vyskočím!


Učíme se naslouchat - "Žlutá pohádka; Lena Freyová"Čarujeme s barvami . . .
Duhové čarování. . .


Vážení rodiče,
Informativní schůzky proběhnou ve čtvrtek 5.9.2013 v 15.15 hodin v budově mateřské školy ve třídě Duhových kuliček. Prosíme o účast zejména rodiče nově nastupujících dětí. Cílem je Vás seznámit s personálem školy, organizací a školním řádem, platbami, školním vzdělávacím programem, plánovanými akcemi. 
Těší se na Vás kolektiv MŠ


"Kdo si hraje, nezlobí!"
V měsíci Září Nás provází téma "Můj dům, domov, domeček".

 •   V podtématu "Cesty, cestičky" jsme si ukazovali, kam nás mohou zavést.
Seznámili jsme se s říkankami, které nás budou provázet celý rok.

Velké kolo uděláme,
na nikoho nečekáme, 
kdo si s námi nechce hrát,
stejně je náš kamarád.

Na zvoneček zacinkám,
kamaráda zavolám,
haló děti pojďte k nám,
překvapení pro vás mám!

V kruhu spolu stojíme,
za ruce se držíme,
popřejeme si: DOBRÝ DEN!
Ať je každý spokojen.

Říkanky nám napomáhají osvojit si denní režim.


Také písničku jsme se učili.

Klikatá je pěšinka na louce i v lese,
po ni ježek Bodlinka těžký náklad nese.


Cesta za poznáním. . . • V podtématu "Každý jsme originál" jsme poznávali, sebe a svého kamaráda.
Kamarád,kamarád,
to je ten, koho mám rád.
Pomůže mi, poradí,
po vláskách mě pohladí.
Všichni jsme tu kamarádi,
a proto se máme rádi!


S kamarády si užíváme slunečních dnů na školní zahradě.

 • V podtématu "Místo, kde žiji" jsme si vyprávěli pohádku "Z mechu a kapradí", kterou jsme výtvarně ztvárnili - "Chaloupka z mechu a kapradí".