" Můj dům, domov, domeček - Cesty, cestičky; Místo, kde žiji; Každý jsme originál; To je kopec, to je hrad"

přidáno: 6. 10. 2015 10:55, autor: Neznámý uživatel   [ Aktualizováno 7. 9. 2016 11:29 uživatelem David Hawiger ]První krůčky ve školce nás zavedly do místního muzea
 a ke kováři, kde jsme se dozvěděli, jak se kove. 
A také jsme si mohli sáhnou na zrovna ukovanou podkovu pro štěstí :-)
Bělotínská školička - není zas tak maličká.
Žlutá, bílá, červená je,
všemi barvami jen hraje.
Jak duhová kulička.

Žlutá teplé Slunce je,
každý z nás se raduje,
že můžeme spolu býti,
hodně se i naučiti.
A to přece dobré je.


Když jsi kamarád, tak pojď si s námi hrát, . . . .
když jsi kamarád, tak pojď si s námi hrát. . . . .
Když jsi kamarád, tak pojď si hrát,
uvidíš, že budeš rád,
že nás můžeš napodobovat. . . .


Užíváme si slunečního pohlazení na přírodním hřišti.
 Také se něco přiučíme o stavění.Zpívejme si
Klikatá je pěšinka na louce i v lese,
po ní ježek Bodlinka, těžký náklad nese.

Pro Jeníčka jablíčko, pro Zuzanku hrušku,
spočinu si maličko, dá to řádnou fušku.


Kudy vedou cesty nožičko má?


Umíme si pomáhat!
"Všude dobře, doma nejlépe!"


Žabičko, kam nás dovedeš?

Navštívili jsme obec úřad, kde jsme všechny přišli pozdravit.

Zamávali jsme průvodčí na vlakovém nádraží.

Zkoumáme přírodu - Kdo nasbírá více ploštic?
Jak se jmenuješ?

Kamarád, kamarád,

to je ten, koho mám rád.

Pomůže mi, poradí,

po tváři mne pohladí.
Všichni jsme tu kamarádi a proto se máme rádi.

Naše město X vesnice.

Doma
Jiří Žáček

Každý je doma tam, kde bydlí,
kde má své místo u stolu,
kde má svou postel a svou židli.
Doma jsou všichni pospolu.

Cesty, cestičky

Udála se novina, 
nafoukla se bublina.
Bublina se nafukuje,
letí, letí, poletuje.
Vyletěla nad náš dům,
udělala prásk a bum.

Muzikantská rodina
Táta včera v šatníku zatloukal pár hřebíků. Bum, bum, bum - až se třásl celý dům.
V kuchyni zas maminka, každou chvíli zacinká, pokličkou x x x, velkou nebo maličkou.
Naše malá Monika taky v hudbě vyniká, ta hraje x x x, na skleničku od čaje.
I náš Véna ze zvyku, umí dělat neplechu, panečku x x x, vařečkou o vařečku.
Když my hrajem do-re-mi, každý pozná, kdo jsme my, jediná x x x, muzikantská rodina.

MA-MIN-KA
TA-TÍ-NEK
BA-BIČ-KA
DĚ-DE-ČEK
HOL-KA
KLUK
rytmizujeme slova,
počítáme slabiky,
provádíme záznam na prstech,
určujeme první písmeno ve slově,
rozšiřujeme slovní zásobu


Učíme se prožitkem - pohladíme strom
Jaký je?
Hladký, drsný, jemný, hrbolatý, studený, bílý, suchý, . . .


Posílit se a vyrážímeVÝLET NA HRAD HELFŠTÝN


SLUNÍČKO NÁM SVÍTILO NA CESTU

STAVEBNÍ MATERIÁL - KÁMEN
Comments