Archiv‎ > ‎

Motýlci 2013/2014

„Děti - živé květiny země.
Maxim Gorkij


My jsme malí motýlci,
napohled jsme andílci.
Do školičky chodíme,
novinkám se učíme.

Po obědě spinkáme,
na maminky čekáme.
Na zahrádce lítáme
a motýlky chytáme.

Kámen, nůžky, papír teď,
leť motýlku, jenom leť.

Už se na Vaše andílky
moc těší paní učitelka
Klára Bernátová
„Chválit a povzbuzovat dítě je stokrát účinnější než hrozit a trestat.
Orison Swett Marden

                                                                      Posíláme pozdravy :)


Maminko, tatínku:
Doneste prosím nové balíčky kapesníků a dvě vyfoukaná vajíčka.
Pokud máte možnost, přineste staré dětské časopisy.
Jestliže máte zájem o fotky z 1. pololetí, doneste si prosím flešku.


Maminky, nezapomeňte, že se v pondělí (5.5.) fotíme. ( společné foto třídy)  :)

Jaro
"Toto nádherné roční období nepřichází naráz a s jistotou. Hraje si na schovávanou. Jaro je kouzelník, který čaruje teplem slunce a pestrostí barev. Na jaře můžeme sledovat zázraky, které se v přírodě dějí." A proto se budeme snažit, si toto nádherné období s Vašimi dětmi patřičně užít - poznávat jej, co nejlépe a nejúčelněji. :)V měsíci Březnu a Dubnu, přivítáme u nás ve školce vílu Vodňěnku a vílu Květin, které nás provedou taji Jara, vody a rostlin...

Podtémata: 
 • Voda, voděnka
 • Co ukrývá voda
 • Na louce a v trávě - 2 týdny
 • V krajině lesních skřítků
 • Velikonoce
 • Uvíjíme věneček
 • Otvírání studánek

Otvírání studánek

-          Opakování získaných poznatků z předchozích podtémat

-          Studánka – nezbytná součást vody pro lesní zvířata

-          Divadelní představení v Hranicích na MoravěUvíjíme věneček - Rodina - Maminka

Komunikativní kruh, rozhovory, otázky: Povídání o naši rodině, seznámení se členy rodiny, jakou mají roli v rodině, co dělají… Přibližování vazeb, procvičování jmen rodičů/ sourozenců.  Seznámení s rostliny. Symbolika červené barvy.

Básničky:

V zahrádce květinku,
pro moji maminku natrhám.
Pak tuhle květinku, přání a písničku
k svátku ji dám.

Pohybová hra s písní:
Uvíjíme věneček, ze všech našich kytiček.
Uvíjíme do věnečku, kvítek, lístek i větvičku.
Jaké jméno máš? .... ( jméno květiny)
Tak pojď mezi nás.


Velikonoce

Komunikativní kruh, rozhovory, otázky: Tradice Velikonoc – seznámení se s významem svátků, symboly Velikonoc, se zvířátky na dvorečku, popsat oslavy a tradice v rodině. Seznámení s pohádkou „ O kohoutkovi a slepičce“

Básničky:

Hody, hody, doprovody,
dejte vejce malovaný.
Nedáte-li, malovaný,
dejte aspoň bílý,
slepička vám snese jiný.


Velikonoční pro kluky

Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám,
než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.

Velikonoční pro holky

Kropenatá slepička
snesla bílá vajíčka,
obarvím je, vymaluji,
všechny chlapce podaruji,
pentličky si nastříhám,
na pomlázku jim je dám.


V krajině lesních skřítků

Komunikativní kruh, rozhovory, otázky: Kdo žije u rybníka, Vodní svět, Ekologie, Jaké národy žijí na břehu moří.

Básničky:

Nejdřív v malé semínko,

povyrostlo malinko.

Rostlo, rostlo, čím dál více,

až z něj byla borovice.

PH:

Chodí skřítek po lese, kamarádi těště se.

Koho skřítek pohladí, úsměv se mu rozzáří.
Na louce a v trávě

  Učit a poznávat svět hrou, podpořit vzájemnou toleranci mezi dětmi a být ohleduplný k živočichům, objasňujeme život hmyzu a pozorujeme ptáčky, zvířátka a zelenající se rostlinky.

Básničky:
                                                                   Havel Jiří – Zvědavá louka


                                                              Zeptala se louka trávy, 
                                                           kdo jí nosí čerstvé zprávy.
                                                             Tráva řekla: „Vítr, paní, 
                                                           šeptá mi je při foukání…“

Sněženka

Táta včera na venku,

našel první sněženku.

Vedle petrklíč,

zima už je pryč.

Zpíváme si, zpíváme:

Travička, zelená

Co schází jaru:

Probudil se malý brouček na stráni,
probudil se ze zimního dřímání,
rozhlíží se, jestli jaro přichází
a jestli mu ještě něco neschází.

Schází, schází broučku více sluníčka,
aby mohla rozkvést
každá kytička,
aby bylo zase slyšet zpívání
na zahradě nebo v lese na stráni.                     
Jaro - Louka, květy, květiny...

Co ukrývá voda

 
Prostřednictvím tématu o vodě se děti seznamovaly s vlastnostmi a potřebou vody, jejím znečištěním apod. Získaly poznatky  o okolním prostředí (voda, živočichové); povědomí o významu životního prostředí; pomáhat pečovat o okolní prostředí.

Kde najdeme vodu - vycházka do přírody

Společně s dětmi jsme se vydali na vycházku do přírody. Vypravili jsme se na louku a do lesa, chvíli jsme se zdrželi na školní zahradě. Děti měly za úkol během vycházky zjišťovat, kde všude najdeme vodu: mokrá tráva - rosa nebo po dešti, louže, voda na listech stromů, potok, pítko pro ptáčky na zahradě apod.

Zpíváme si, zpíváme:

S dětmi jsme si sedli na koberec a přemýšleli jsme, které písničky nebo básničky známe, ve kterých se vyskytují slova související s tématem, kterým jsme se po několik týdnů zabývali (voda, příroda, počasí). Byli jsme překvapeni, kolik takových písní a říkadel známe, a společně jsme si je všechny zazpívali a zarecitovali. Vždy po jednotlivé písničce nebo básničce jsme vybrali zmíněná související slova - např. voda, sluníčko, prší, studánka - a ta jsme pomocí orffových nástrojů nebo hrou na tělo rytmizovali.                                                                        Lodičky

                                     

Voda, voděnka

 Seznámit děti s koloběhem vody v přírodě. Seznámení s pojmy potok, řeka, rybník.
Pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat, ničit.

Zpíváme si, zpíváme:
Úprava lidové písně Prší, prší, jen se leje. 

 
Prší, prší, jen se leje
Studánka se celá chvěje
a přes malý kamínek,
náhle spěchá pramínek.
Spěchá, spěchá do daleka,
sbírá vody, stále spěchá,
potok, říčka, řeka
a on stále spěchá.

Báseň:
Žába

Skáče žába po blátě,
koupíme jí na gatě.
Na jaký, na jaký,
na zelený strakatý.


                                                    Pokusy a hry s vodou


                                                  Hry s orffovými nástroji


Adélka má narozeniny :)

V měsících - Lednu a Únoru nás navštíví Ledová královna, která nás seznámí s tradicí Třech králů,
lesními zvířaty, pohádky. Budeme pozorovat a objevovat taje zimy, a také si zahrajeme na kouzelníky, který dovršíme karnevalem masek :)

Podtémata:
 • Tři králové
 • Sněhová vločka
 • Ledové květy
 • Tajemné stopy
 • Kouzelník

Kouzelník

Tímto masopustním podtématem jsme dovršili téma - Ledová královna. Povídali jsme si o českých pohádkách, vyráběli masky a pracovali s pohádkami - které jsme si výtvarně, dramaticky, hudebně i pohybově ztvárňili.  Na konci týdne jsme podtéma dovršili Karnevalem - oslavou v maskách.

Básnička:

Děti, je tu karneval,

barev bude plný sál.

Ať se všichni dostaví

a v maskách to oslaví.


Zpíváme si, zpíváme:

To je zlaté posvícení

Já jsem muzikant

Kalamajka


Tajemné stopy - podtéma na 2 týdny
Ledové květy

V tomto tématu pronikneme do tajů zimy. Budeme si povídat a zaměřovat s ena roční období. Samozřejmě nás budou tímto tématem provázet i pohádky : Krtek a sněhulák ( M. Sloupové) a známá pohádka Sněhurka. Nezapomene ani na zvířata a tímto týdnem si budeme povídat o ptactvu.


Básňě:

Zima, zima, zimička,                                             

hází bílá peříčka.

Děti si je chytají,

koule si z nich dělají.

Sněhulák

Jedna koule, druhá koule, třetí koule, klobouk, nos

sněhuláček stojí bos.

Stál sněhulák našišato, kdo ho stavěl, může za to.

Bác, sněhulák spad...

Jedna koule, druhá koule, třetí koule, klobouk, nos,

sněhuláček stojí bos.

Písničky:
 
Padá sníh, Sněhulák, Na okno, Jaro, Léto, Podzim, Zima...
                                                                 Pohybová Hra - Metla liška pokojíček

Sněhová vločka - podtéma na 2 týdny

Sněhová vločka nám přinesla krásnou pohádku O dvanácti měsíčkách. Tímto krásným tématem jsme si začaly také povídat o Zimě a věcech, které ji charakterizují. Nezapomněli jsme ani na zvířata a jejich obživu v zimě. Podtéma jsme dovršili výletem ke krmelci.

Báseň:

Kdo tu skákal hop a hop,

sníh nám poví podle stop.

Chodila tu zrána,

chodila tu vrána.

Pak tu čtverák zajíček,

otisk čtvero paciček.

Ani bažant nescházel,

taky se tu procházel.

Píseň:

Bude zima, bude mráz...Tři Králové

Po prázdninách jsme si s dětmi povídali o Betlémské hvězdě, která dovedla Tři krále k Ježíškovi. Děti se seznámily s novým slovem - solidarita, charita, příspěvek i jmény Tří králů.

Báseň:

Na tři krále za vesnicí,

bloudí sněhem koledníci.

Šlapy - šlápy, šlápoty,

pletou se jim do noty.

Ťuky, ťuky, už tu jsou,

štěstí, zdraví vinšujou.

Zpívá Pavel, Olda, Míra,

- Panímáma otevírá.


Zpíváme si, zpíváme:

My tři králové...

Padá sníh...


V Lednu jsme ve třídě přivítali nové kamarády - Evičku, Adélku,Štěpánka a Aničku.

Touto cestou bych jim chtěla popřát, aby děti ve školce prožívaly jen ty nejkrásnější zážitky, poznávaly nové kamarády, a aby do naši školičky chodily s úsměvem a radostí.


Zlatý oříšek
V posledním oříšku byla ukryta hvězda - symbolika naděje. Hvězda nás seznámila s příběhem o Ježíškovi a ukázala nám vánoční tradice a zvyky. S dětmi jsme si celé toto krásné období velice užili a navodili si ve třídě duševní pohodu a slavnostní atmosféru. Těšili jsme se z hezkých a příjemných chvil, které nám toto období přináší.

Báseň:

Hvězdička stříbrná                                                       
dopadla na zem

a všechno kolem nás
mění se rázem.

Hvězdička stříbrná
jehličím zavoní,
v zavřeném pokoji

zvoneček zazvoní.

Hvězdička stříbrná
na okno zaťuká,
jaká má tajemství
pro holku, pro kluka?

Hvězdička stříbrná
nám zase po roce
přináší stromeček,
přináší Vánoce.

Zpíváme si, zpíváme:
Opakování koledHnědý oříšek

V druhém oříšku bylo ukryté perníkové srdíčko - symbolika lásky, štěstí, dobrých zážitků, prožitků, klidu, emocíí, splněného snu... S dětmi jsme si vytvořili krásnou Vánoční atmosféru - vyzdobili jsme si třídu, vyrobyli perníkovou chaloupku na přichystanou besídku s rodiči, váleli jsme těsto, zdobili perníčky, stromeček atd...
Ve středu  11.12.2013 jsme měli Vánoční besídku, na které jsme přivítali naše milé rodiče, touto cestou bych jim chtěla moc poděkovat za krásné odpoledne s nimi a dětmi.

Samozřejmě jsme nezapomněli ani na Ježíška, kterému děti nakreslily své přání... :)

Báseň:

Narodil se Ježíšek,
koupíme mu kožíšek.
Hodně dlouhý, chlupatý,
aby ho měl na paty.

Poděkování - protože jsme slušné, hodné děti a umíme děkovat... :)

Děkuji ti za kočárek,
za panenku, za knížku.
Potěšil mě každý dárek,
děkuji ti, Ježíšku.

Zpíváme si, zpíváme:
Koledy - Pásly ovce, Tichá noc, Zvony, ...                                                     Loutkové divadélko :)
Červený oříšek
Rozlouskli jsme první oříšek, ve kterém bylo ukryto tajemství o Mikuláši.

Básňe:
ČERT
Leze z pekla čert a to není žert.
Po světě se rozhlíží a lotříky vyhlíží.

MIKULÁŠ
Kdo to přišel, bílí pán. Mikuláš dnes přišel k nám.
Anděl a čert přišli s ním, zjistit jestli nezlobím.

Mikulášská besídka:

Naleznete na adrese: https://www.youtube.com/watch?v=sSBBu1QpBCw


V měsíci prosinci nám Duhová víla donese tři oříšky, které budou mít v sobě ukryta tajemnství.

Podtéma: Červený oříšek - Návštěva Mikuláše.
                  Hnědý oříšek -
Vánoční besídka, příprava na Vánoce.
                  Zlatý oříšek - Cesta do Betléma
     

Bílá pohádka -  Počasí,  smyslové hry...
 • Tyto dva týdny budeme pozorovat a seznamovat  se s počasím. Také se seznamíme se smysly a vysvětlime si, co díky nich získáváme.
 • Smyslové hry - zrak - co se změnilo ve třídě/ pod ubrusem, nebo naopak co přibylo..., 
 • sluch - Kdo mě volá? Co mi říká?..., hmat - co je v kouzelném pytlíčku?, čích - co jak voní?...,chuť - podle chuťi poznáváme potraviny, ovoce..
Báseň:

Jiří Žáček

Když prší, kvetou paraplíčka.
Když prší voda do ticha,
poslouchej déšť a zavři víčka.
Když prší, kvetou paraplíčka
a každé někam pospíchá.

Zpíváme si , zpíváme:
 O Meluzíně, Deštník - Když padaj deště kapičky...Práce s barvičky - Barevný deštník :)
                            
                  Kreslíme hádanky kamarádům


Černá pohádka - Měsíc, tma x světlo, den x noc, Moje nejoblíbenější kniha
 • Tento týden nás Duhová královna navštívila se svou kouzelnou knihou. Přičarovala nám pomocí své kouzelní knihy - Měsíc, tmu, světlo, den, noc a další zajímavé věci.
 • Vytváříme vztah dětí ke knize - vědět, jak v nich hledat, jak se k nim chovat, že nás kniha může učit / vzdělávat... 
 • Tento týden si budeme vyprávět o Knihách: 
          Krteček ( Z. Miler )
          Pejsek a kočička ( J. Čapek )

 • Ve čtvrtek si děti přinesly do školky své oblíbené knížky. Knihy jsme si prohlíželi a přečetli si z nich, krátké úryvky.
Báseň:

Krtek

První, druhá, třetí, čtvrtá, na zahradě krtek vrtá.

Drápy má jak vývrtky, vrtá metro pro krtky..

Každý, kdo si zaplatí, smí se projet po trati.

Od pivoňek po macešky, dál už musí každý pěšky.


Zpíváme si, zpíváme:

Kočka leze dírou

Skákal pes
 • Tento týden byl v Bělotínském rybníku výlov, na který jsme se byli podívat.Hnědá pohádka - Zelenina, podzim - pohádka o Červené řepě, hlíněná pohádka
 • Tentokrát nám bude Duhová královna povídat o zelenině. Budeme poznávat rozdíly mezi ovocem a zeleninou. Seznámíme se s pohádkou o Červené řepě a vyzkoušíme si pracovat s keramickou hlínou.
 Báseň:
Kutálí se ze dvora takhle velká brambora.
Neviděla, neslyšela, že na ni padá závora.
" Kam koukáš, ty závoro? "
" Na tebe ty bramboro! Kdyby tudy projel vlak, byl by z tebe bramborák."

Zpíváme, si zpíváme: Brambory, brambory, to je strava naše...

Tento týden jsme v našem oddělení Motýlků přivítali novou kamarádku Patričku :))


                                     Patričko, ze srdce ti přejeme, ať se ti u nás ve školce líbí :))

ČÁRY, MÁRY ČARUJEME:Červená pohádka - Ovoce, pohádka O Šípkové Růžence
 • Tento týden nás navštívila Duhová královka s Šípkovou Růženkou a na pomoc si přizvaly - ježečka Bodlinku. 
     

Pohybová hra: Mám já pěknou zahrádku...

Básnička:
Máme papír, máme tužku,
namalujem spolu hrušku.
Taky švestky, jablíčka,
                                                                co přivezla tetička.
 


Zpíváme si, zpíváme : Měla babka ...

Výtvarná činnost: Šípkový keř
Zavařujeme ovoce - krájení ovoce dětským nožem, obtisky:


Na procházce venku: Pozorujeme změny v přírodě, hledáme ovoce v sadu, pozorujeme věci kolem nás ( traktor, stromy, ovoce...)


Zelená pohádka
 • Tentokrát si duhová víla, přizvala na pomoc skřítka z lesa. Skřítek se svěří dětem s  problémem, který zažívá les. Dětem přiblíží problémy, jako jsou např. znečištění, třídění odpadu, recyklace, chránění naši planety/přírody, jak se k přírodě máme chovat atd...

Básnička:                                                                  Pohybová hra:

Třídit odpad, to je hračka,                                          Chodí skřítek po lese,

umí to i malá Kačka.                                                   kamarádi těšte se.

Máme tady sběrný dvůr,                                             Koho skřítek pohladí,

sem opadky vyhazuj.                                                       úsměv se mu rozzáří.

Zpíváme si, zpíváme:

V lese, je krásně. Jehličí voní.

Příroda prosí, nebuďte sloni. My sloni nejsme, půjdeme tiše.

Co les nám dává, chcem vidět i slyšet.


Výroba popelnic na třídění odpadu

Procházka za skřítkem Podzimníčkem 

 • Druhý týden jsme si povídali o dopravě, dopravních prostředcích, semaforech, přechodu pro chodce,dopravních značkách, bezpečnosti při cestě do školky, procházkách ....

Vláček

Jede vláček, jede krajem,

my si na něj taky hrajem.

První vagon, druhý, třetí,

pospešte si milé děti.


Pára sičí - ssss,

vláček houká - hu,hů!

Pan výpravčí z okna kouká.


Zpíváme si,zpíváme:


Tů, tů, tů - auto už je tu!
Pojeď mámo, pojeď s námi,
za chvíli jsme za horami.
Tů, tů, tů - auto už je tu!Hrajeme si s barvičky - malba dopravních prostředků

Hádej co je na obrázku?

Učíme se hrou :)

Exkurze na nádraží

Pouštíme lodičky

ŽLUTÁ POHÁDKA
 • Duhová víla si na pomoc přizvala Sluníčko. S dětmi si budeme vyprávět o Sluníčku, barevném podzimu, ročním období a Vesmíru. S dětmi si postavíme raketu a vyrazíme objevovat svět.
Zpíváme si, zpíváme. . .
Maluje sluníčko červené jablíčko, 
červené, kulaté, jablíčko je sladké!
Hop, hop, na jablíčko, hop, hop, vyskočím!
Hop, hop, na jablíčko, hop, hop, vyskočím!

Básnička:                                                                Pohybová hra:

Sluníčko se rozloučilo,                                        Tiše děti ježek spí,       
s květinkami, travičkou.                                       ať ho nikdo nevzbudí.
Na cestu jim zamávalo,                                        Já mám doma ovci,
paprskovou ručičkou.                                          mohu tleskat, jak chci.
,, Běžte všichni pěkně spát,                                Já mám doma berana,
musím podzim přivítat. "                                     se zlatýma rohama.
                            Ježečku vstávej!

Barevné čaro s padákem :))Objevujeme svět kolem nás - procházka do okolí MŠMěsíci - Říjnem a Listopadem nás budou provazet tyto podtémata:

TÉMA: DUHOVÉ ČAROVÁNÍ
 • Žlutá pohádka - Slunce, Vesmír, Kalendář přírody - roční období
 • Zelená pohádka - Stromy, Ekologie, Doprava
 • Červená pohádka - Ovoce, pohádka o Šípkové Růžence
 • Hnědá pohádka - Zelenina, Podzim, Hlíněná pohádka
 • Černá pohádka - Měsíc, Tma x Světlo,
 • Bílá pohádka - Počasí, Smyslové hry

MĚSÍCEM ZÁŘÍM NÁS BUDOU PROVÁZET TYTO PODTÉMATA:

TÉMA: DŮM, DOMOV, DOMEČEK
 • Každý jsme originál
 • Cesty, cestičky
 • Místo, kde žiji
 • To je kopec, to je hrad

 •  Podtéma: Každý jsme originál

Učíme se, hrajeme si, jak se v každé školce patříí.

Pozdrav Motýlků ze školičky :))
Posíláme pozdravy z naši Motýlkové třídy :))

 Kamarád                                                                    Svolávanka

Kamarád, kamarád,                                                   Velké kolo uděláme,
 to je ten, koho mám rád.                                           na nikoho nečekáme,
Pomůže mi, poradí,                                                   kdo si s námi bude hrát,
po vláskách mě pohladí.                                           ten bude náš kamarád.
Všichni jsme tu kamarádi,
a proto se máme rádi.V kruhu spolu stojíme,
za ruce se držíme,
popřejeme si: DOBRÝ DEN!
Ať je každý spokojen.
Písnička:

Klikatá je pěšinka na louce i v lese,
po ni ježek Bodlinka těžký náklad nese.

                                      Výtvarný projev dětí: Kamarád ze školky ( společná práce )

 • Podtéma : Cesty, cestičky

Září v září školička,  
na děti se těší.
Někoho sem přivezou,
někdo bude pěší.
Uplakánek, hrdina,
Honza nebo král.
V září všechno začíná,
jak to bude dál?

Časem se sem všichni těší,
ti co jezdí i ti pěší.
Kdo je moudrý ten to ví.
Kdo si hraje nezlobí.

Od pondělka do pátku, v novém pestrém kabátku,
umytá a vymydlená, na všechny hry připravená.
S hrncem plným vtipné kaše, budu zase jenom vaše.
Na oplátku, nic to není, chce jen slušné zacházení.

(Blanka Chmelová)


Foukej, foukej, větříčku,

shoď mi jednu hruštičku.

Shoď mi jednu nebo dvě,

budou sladké obě dvě.


 
 • Podtéma:  Místo, kde žiji

Básnička s pohybem:                                                                Domeček 

Bumtarata, bum, bum, bum,                                                       Byl jeden domeček,

postavíme velký dům.                                                                 v tom domečku stoleček.

K tomu malou stodolu,                                                               Na stolečku mistička,

budeme žít pospolu.                                                                   v té mističce vodička,

                                                                                                                      a ve vodičce rybička !


                                                                                Rodina:

To je táta,
to je máma,
to je děda,
to je bába,
to je vnouček,
malý klouček,
co se schoval pod klobouček.


Společná práce dětí


                                                                     Náš hotový výtvor - domeček
                                                         Čistění akvária naši osmačce Majle :)

 Dramatizace pohádky: BOUDO, BOUDIČKO
Myška Hrabalka domek hledala, boudičky v lese se proto zeptala:
„Boudo, boudičko, venku už se stmívá, pověz mi, pověz, kdo v tobě bývá?“
„Já žabka Kuňkalka, já zajíček Ušáček a já slípka Kdákalka. Pojď, Hrabalko, dál,
místa nemáme moc, ale přečkáme tu spolu noc.“
Žili tam spolu celý rok, když tu se ozval strašný krok a na boudičku medvěd buší,zvířátka něco zlého tuší. Vyběhla honem na louku, medvěd rozdupal chaloupku.
Z boudičky zbyla hromádka, jinou si postaví šikovná zvířátka.

 • MOTÝLKOVÉ SNĚNÍ :))


Maková zrníčka sypeme na víčka, spi už, spi už .....,( jméno dítěte) spi.
 • Kdo si hraje, nezlobí - Hrátky na školním hřišti


 • Podtéma: To je kopec, to je hrad
                                                                        Princeznička na bále

Princeznička na bále,
poztrácela korále.
Její táta, mocný král,
Honzíka si zavolal:
Honzíku, máš namále,
přines nám ty korále!
Honzík běžel na horu,
nakopal tam bramboru.
Vysypal je před krále:
tady jsou ty korále.
Větší už tam neměli,
snědli je už v neděli!

          Pohybová hra:

Korálky

Korálky se roztrhaly,
do všech koutů rozsypaly.
Kde je najdu, kde je mám,
všechny si je posbírám.

Momentky z tvorby Hradu